Camera in beeld

Als u beveiligingscamera’s hebt kunt u de politie helpen misdaad op te lossen. Er is een project van de politie dat heet ‘Camera in beeld’, dat is een databank van locaties waar bewakingscamera’s zijn opgehangen.Met deze databank kan de politie nagaan waar bewakingcamera’s hangen en kan dus zien of er op een plek waar een misdaad is gepleegd mogelijk beveiligingscamerabeelden zijn. De politie kan een beroep op mensen doen die die camera’s hebben hangen en zodoende misdadigers sneller pakken.  Het gaat daarbij om camera’s die buiten opnames maken.

Als ergens een misdaad is geweest kijkt de politie op de kaart waar allemaal beveiligingscamera’s hangen. Mochten daar camera’s bij zijn de mogelijk bruikbare beelden hebben gemaakt zal de politie contact opnemen met de eigenaar van die camera’s.

U kunt meedoen door zich aan te melden op de website www.politie.nl/cib Het is niet zo dat de politie live kan meekijken met uw beelden, bovendien bent u niet verplicht beelden af te geven indien u dat niet wilt. Het is alleen zo dat de politie weet waar camera’s zijn en met wie ze contact kunnen opnemen om toestemming te vragen beelden te bekijken. De beelden die u dan afstaat zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van de politie, niet voor anderen. Wel kunnen deze beelden als bewijs worden ingebracht om misdadigers te vervolgen.

Het filmen van openbaar terrein mag overigens niet zonder meer, het moet functioneel zijn om uw persoonlijke eigendommen te beschermen. Mocht dat in die hoedanigheid overlap geven met openbaar terrein is dat niet verboden. Wel moet u kenbaar maken dat u camerabeelden maakt. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met een bordje of een sticker.

camera in beeld beveiligingscamera

Wet op privacy en bewakingscamera’s

Andere artikelen: