Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Camplete BV, Van Nahuysplein 12, 8011NB Zwolle – Nederland, vraag@camplete.nl,:

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.